Online Garantie Aanvraag Formulier

Ondervindt u problemen met een bij ons gekocht product en wilt u hiervoor een garantieaanvraag doen dan verzoeken wij u onderstaande formulier in te vullen.

Wat is garantie? Onder garantie vallen product falen en productiefouten. Op ‘aan slijtage onderhevige onderdelen’ zit geen garantie tenzij het duidelijk om één van de twee voorgenoemde situaties gaat. Bij roekeloos gebruik en gebrekkig onderhoud kan de garantie komen te vervallen. Wij proberen daarin altijd redelijk en waar mogelijk coulant te zijn en verwachten dat ook van u 😊

Op alle producten zit 2 jaar fabrieksgarantie, de fabrikant bepaalt of iets wel of geen garantie is, wij zijn in de meeste gevallen slechts de tussenpersoon. In sommige gevallen kan het beoordelen enige tijd duren.

Garantie aanvraag

Ouder dan 1 jaar

Buiten Garantie periode

Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, gif. Max. file size: 1 MB

%d bloggers liken dit: